Dương vật giả thụt tự động

Dương vật giả rung thụt, tự động, rung ngoáy thụt

Dương vật giả rung thụt có rung ngoay thụt tự động là sextoy thiết kế để thụt ra thụt vào theo nhịp quan hệ để mô tả giống thật nhất cũng như cảm nhận sự khoái cảm tối đa.